ACCORDEONVERENIGING ANIMATO

 

ACCORDEONVERENIGING ANIMATO

In dit stukje willen we Accordeonvereniging Animato aan u voorstellen.

Animato bestaat uit vier orkesten: het Klein Orkest, het Tussenorkest. het Groot Orkest en het Projectorkest.

Het Klein Orkest en Tussenorkest staan onder leiding van Ellen Zijm, de andere twee orkesten staan onder leiding van Nico-Jan Beckers.

Het Klein Orkest, dat is bestemd voor beginnende spelers van alle leeftijden, is de eerste kennismaking met het samen muziek maken.  Al na een paar weken of maanden les en in overleg met de dirigente kunnen nieuwe leden gaan meespelen.

Het Tussenorkest is bedoeld voor spelers van jong tot oud die nog niet zo lang (enkele jaren) spelen. Het vormt een ideale opstap voor het Groot Orkest, waarin alle gevorderde spelers van Animato spelen.

Het Groot Orkest heeft als doel om in een grote groep lekker samen te spelen met aansprekende en afwisselende muziek.

Het Projectorkest is variërend van samenstelling. Het wordt per concert, concours of andere activiteit opnieuw samengesteld uit de spelers van het Groot Orkest. Iedereen bepaalt zelf of hij/zij wel aan een bepaald project deelneemt. Voor deze opzet is gekozen om ieder lid de keuze te geven mee te spelen met die stukken die hem of haar het beste liggen.

De contributie bedraagt € 14,00 per maand. Verder hebben alle leden van Animato recht op een accordeon in bruikleen tegen een zeer laag huurtarief.

Voor leden van Animato geldt een gunstige kortingsregeling voor het volgen van lessen bij Oyfo (de muziekschool in Hengelo). Daarnaast werkt Animato voor het volgen van privé-accordeonlessen samen met Ellen Zijm, een gediplomeerd accordeondocente. Leden van Animato krijgen korting op het lesgeld.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij Rein Wegerif (074)-278 10 35 of Maaike Wijlens/Thijs Tijhaar (074)-277 77 46.

 

 


CONTACT

Thijs Tijhaar/ Maaike Wijlens tel: (074) 277 77 46
Rein Wegerif tel: (074) 278 10 35