Historie stichting "de Tempel"

In het ontwerp van het woningcomplex “De Kasbah” was er sprake van de “bovenbouw”, n.l. de woningen en de “onderbouw”. De “onderbouw” zou bestaan uit de huidige hobbywinkeltjes, de bedrijven aan de Bazaar en nog een aantal voorzieningen. De hobbywinkeltjes en de bedrijfsruimten werden gelijk met de oplevering van het Kasbah-complex gerealiseerd.

Voor de andere voorzieningen werd door de gemeente Hengelo de stichting Bouw en Beheer Onderbouw Kasbah (BBOK) opgericht. Gedacht werd o.a. aan een wijkcentrum en aan een bibliotheek. Uiteindelijk heeft de BBOK alleen het wijkcentrum de Tempel kunnen realiseren.

Met name de financiering van de Tempel was problematisch. Uiteindelijk kwam de financiering rond door grote bijdragen van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de gemeente Hengelo. Opmerkelijk was dat ook de inwoners van de wijk Groot-Driene een behoorlijk bedrag hebben opgebracht. Een aantal jaren werden allerlei acties ondernomen om geld voor de Tempel in te zamelen.

Wijkcentrum de Tempel werd in 1977 geopend. De exploitatie van de Tempel was ingewikkeld geregeld. Een drietal stichtingen huurden ruimtes in de Tempel en organiseerden activiteiten. Door de stichting Buurt- en Clubhuiswerk werd een Sociaal-Cultureel werker aangesteld voor de Tempel. Al na enige jaren ging het mis met deze constructie o.a. door onenigheid over de inzet van personeel. De gemeente Hengelo vroeg in 1981 aan de stichting BBOK om de exploitatie van de Tempel op zich te nemen. In 1986 werd de naam BBOK gewijzigd in stichting de Tempel.