Werkwijze stichting "de Tempel"

Voor diegenen die nog niet weten hoe de Tempel werkt:

De Tempel is er voor iedereen die activiteiten wil organiseren op recreatief, cultureel en maatschappelijk gebied. Daarvoor zijn de volgende ruimten beschikbaar: Een barruimte, de grote zaal, een handvaardigheidslokaal, de voorhofzaal en de kleine zaal. Voor het gebruik van de ruimten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Daar staat tegenover dat van de gebruikers enige zelfredzaamheid wordt verwacht. gebruikers zetten vaak zelf koffie en thee of staan achter de bar. Soms moet men zelf tafels en stoelen klaarzetten voor de activiteit.

De Tempel organiseert zelf, behalve de vakantiespelen en het Repaircafé geen activiteiten. De vrijwilligers en deelnemers organiseren en financieren zelf alle activiteiten. Alleen wanneer sprake is van een nieuwe activiteit kan het bestuur een geringe bijdrage leveren. Deze werkwijze is afgelopen jaren succesvol gebleken en dat is voornamelijk te danken aan de grote inzet van de vele vrijwilligers. Het bestuur is daarvoor iedereen zeer erkentelijk.